Съвременни схващания и лазерно лечение на детските хемангиоми

Съвременни схващания и лазерно лечение на детските хемангиоми

 

Автори:

Д-р Айлин Шеф; Проф. д-р Мирослава Кадурина, дмн

 

Списание “Българска наука”

брой 68, юни 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Детските хемангиоми (ДХ) са най-честите тумори в кърмаческа възраст и детството. Повечето ДХ нямат съществено клиничнозначение. Една част от тях обаче се нуждаят от лечение, поради взаимовръзката им с жизненоважни структури, рискът от обезобразяване, разязвяване или кървене. В настоящата статия е направен кратък преглед на съвременните концепции, дефиниции и класификации на ДХ. Засегнати саспорнивъпроси,свързанисцелите и показанията за лечение. Специален акцент е поставен върху най-съвре- менния метод за лечение на тези лезии – лазерите. В българската наука и практика лазерното лечение на ДХ остава все още не добре изяснено.

 

Ключови думи:

съдови аномалии, детски хемангиоми, лечение, лазери