Съвременни методи за опазване на новоразкрити археологически структури

Съвременни методи за опазване на новоразкрити археологически структури

 

Автор:

Александър Василев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 83, ноември 2015 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Поредица от събития на тема „Съвременни методи за опазване на новоразкрити археологически структури” предостави възможност на археолози, архитекти и консерватори да обменят опит и да предложат решения за наболял в областта проблем. Докато основният акцент в археологията пада върху разкопките и откритията, подръжката и консервацията на археологически структури често остава на заден план, коментираха лектори и организатори.

 

Ключови думи:  

Съвременни методи, опазване на новоразкрити археологически структури