Съвременни методи за опазване на новоразкрити археологически структури