Съвременни измерения на изборната корупция и купуването на гласове в България

 

 Коста Влъчков

Mагистър по Mеждународни oтношения, СУ„Св.Климент Охридски“

 

 

Резюме

Политическата корупция е основният генератор и потенциал на деструктивните процеси, които обуславят както ниското качество на функциониране на българската политическа система, така и общото ниско качество на обществен живот и на обществени отношения в България.

Трайно негативно отражение върху изборния процес в страната продължават да имат контролираният вот и купуването на гласове.

Тези престъпления представляват не само нарушение на основни политически права на гражданите, но имат силно деструктивен ефект върху политическата система на България. Механизмите за подкупване и оказване на натиск върху избирателите придобиват все по-системен характер и компрометират доверието в изборния процес.

На практика дори и при готовност на институциите за разследване на сигнали, не способстват за ефективното разкриване и санкциониране на този тип нарушения, поради липса на политическа воля и институционална компетентност.

Настоящата статия има за цел да анализира различните съвременни форми на купуване на гласове и контролиран вот и факторите в съвременната ни история, които обуславят все по- сложния характер на тези нарушения.

Съществуващите перспективи за купуване на гласове са породени от три основни причини, които са факторите като бедност, избирателната система и естеството на политиката в държавата.

Ключови думи: корупция, купуване на изборни гласове, контролиран вот, политически избори, избиратели

Област: Социални науки

 

Корупция и криза на демокрацията

Докато правните рамки и демократичните ценности се прилагат на практика в повечето страни от Западна Европа и ЕС, в целия регион има още много да се желае. Въпреки че съществува законодателно предложение на ЕС за подобряване на защитата срещу нарушителите, възниква въпроса за това дали държавите-членки ще се споразумеят, и дали ще се стигне до официалното приемане на закони. Регионът трябва да събере обществена подкрепа за предложението и да засили способността на гражданите да се изказват срещу корупцията.

През последните години в няколко страни също се наблюдава увеличаване на властта на политическите лидери с популистки тенденции, които работят за повишаване на страха на гражданите от целевите групи. По-специално, няколко държави са впрегнали антиимиграционните мнения за насърчаване и оправдаване на недемократичните принципи. Тези групи често използват цифрови платформи, при които липсва прозрачност и са отворени за намеса и злоупотреба от чуждестранни агенти, за да подкопаят демократичните избори и процеси. Впоследствие в цяла Европа доверието на гражданите в демокрацията е засегнато.

 

Цялата статия може да четете след като сте се абонирали за списанието (имате абонамент – четете тук).

 

Повече за абонамента вижте на този линк – https://nauka.bg/abonament/