Съвременен комплексен подход при стерилитет и рецидивираща ендометриоза

Съвременен комплексен подход при стерилитет и рецидивираща ендометриоза

 

Автори:

Д-р Валентин Николов
Д-р Валентин Лачев

Д-р Тияна Николова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 87, март 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Поради тежките сраствания и с цел да се запази оптимално кортикалната част на яйчниците (фоликуларен апарат), екстирпацията на кистата и срастванията се третираха с биполарна техника. Постоператовният период протече без усложнения. Ултразвуковото изследване по-каза достъпност на двата яйчника за евентуална пункция под улстразвуков контрол – за IVF процедура и наличието на 2-3 фоликула в двата яйчника.

 

Ключови думи:  

стерилитет , рецидивираща ендометриоза