Саундпейнтинг(Soundpainting) и невербалните езикови системи

Саундпейнтинг(Soundpainting) и невербалните езикови системи

 

Автор:

Детелина Георгиева

 

 

Списание „Българска наука“

брой 85, януари 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Саундпейнтинг (Soundpaint-ing) е невербален, жестомимичен език за творчество в реално време. Със сигурност повече от „рисуване на звуци”, както подвежда буквалният превод от английски. И със сигурност – адекватен към тълкуванието, което българският синонимен речник предлага за понятието „жест”, а именно: „движение, маниер, широта, сила, смелост, инициатива, предприемчивост”. Като вид език, той е динамична знакова система, която изпълнява няколко функции, присъщи на езика въобще: номинативна – да назовава обектите;

 

Ключови думи:  

Саундпейнтинг, Soundpainting, невербалните езикови системи