Същност и значение на Растителната Защита в съвременните условия на развитие на Европейския съюз и България

Същност и значение на Растителната Защита в съвременните условия на развитие на Европейския съюз и България

 

Автор:

Гергана Стефанова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 49, юли/август 2012 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Растително защитната дейност, като обективно съществуващ процес е част от световния стопански прогрес, насочен към опазване на растителната продукция, чрез агрохимическа и биологична борба срещу всички значими видове плевели, неприятели и болести. Всяка година вредители унищожават около 35 % от възможния добив на растителната продукция в света . В развитите страни от ЕС и Северна Америка, Япония и Китай, както и в България поради целенасочени растителнозащитни мероприятия и прилагане на продукти за растителна защита загубите са 3 пъти по-малки.

 

Ключови думи:  

 Растителната Защита, съвременните условия на развитие на Европейския съюз и България