Същност и особености на операциите за хуманитарно подпомагане с участие на въоръжени сили

Същност и особености на операциите за хуманитарно подпомагане с участие на въоръжени сили

 

Автор:

Николай Ничев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 44, януари 2012 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Въоръжените сили могат да бъдат развърнати за подкрепа на международните усилия по предоставянето на хуманитарна помощ в страна или регион, в който е налице хуманитарна криза. Хуманитарна криза е сериозно нарушаване на способността на обществото да функционира ефективно, причинявайки широко разпростиращи се човешки, материални, или природни загуби, които надхвърлят възможностите на засегнатото общество да се справи, като използва само собствените си ресурси. Самата хуманитарна криза може да е в резултат на комплексна криза или в резултат на бедствия.

 

Ключови думи:  

 операциите за хуманитарно подпомагане,  въоръжени сили