Същност и особености на операциите за хуманитарно подпомагане с участие на въоръжени сили