Руническата писменост на германските народи

Руническата писменост на германските народи

 

Автор:

Магделия Шугова

 

 

Списание “Българска наука”

брой 92, ноември 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Повечето от руните се състоят предимно от една, а в някои случаи две прави вертикални черти и полегати линии. Липсата на извивки улеснява издълбавенето им върху дърво, кост или камък, които били типичните материали за писане на скандинавците. Най-много рунически надписи са намерени в Швеция, Норвегия и Дания, но те се срещат не само в Серверна Европа, а из целия континент.

 

Ключови думи:  

руни, руническа писменост, имена на руните, Старши Футарк, Младши Футарк. Англосаксонски Футарк, рунически поеми, англосаксонска руни-ческа поема, исландска руническа поема, норвежка руническа поема, употреба на руните, рунически камъни, рунически надписи