Роялистки контрареволюционни въстания във Франция 1793-1800 г.

Роялистки контрареволюционни въстания във Франция 1793-1800 г.

 

Автор:

Юлиан Недев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 72, ноември 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Френската революция е нееднозначно събитие в историята на Франция, а и на света. Положителните и страни са известни – създава се концепцията за правата на човека, свободното движение на идеи, демократичност и право на избор в едно общество без съсловия. Наред с това обаче тя има и тъмна страна, а именно, че ценностните и моралните идеи, които защитава са изцапани с кръвта на много хора, голямата част от които напълно невинни. Чисто политическите екзекуции се превръщат в редовна практика особено по времето на Комитета за публична безопасност ръководен от Робеспиер. Именно Робеспиер е в основата на отхвърлянето на монархията и създаването на Първата Френска република.

 

 

Ключови думи:  

Роялистки контрареволюционни въстания във Франция 1793-1800 г.