Роувърът Curiosity намира биологично полезен азот на Марс

Роувърът Curiosity намира биологично полезен азот на Марс

 

Автор:

Стефан Михов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 77, април 2015 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Учените отдавна предполагат, че на червената планета би трябвало да се образуват нитрати от енергията, излъчвана при метеоритни сблъсъци. Намереното количество отговаря на очаквания от процеса резултат. Екипът, използващ инструмента за анализиране на проби на борда на роувъра на НАСА (SAM), Curiosity, за пръв път засече азот на повърхността на Марс, отпуснат по време на нагря- ване на марсиански седименти. Азотът бил намерен под формата на азотен оксид и може би се е получил при разлагането на нитрати по време на нагряване. Нитратите са вид молекули, които съдържат азот под форма, която може да бъде изполвана от живи организми. Откритието е още едно доказателство, че древният Марс е бил обитаема планета.

 

Ключови думи:  

Роувърът Curiosity,  биологично полезен азот на Марс, колонизиране на Марс