Ролята на магнитотерапията във физикалната медицина