Ролята на магнитотерапията във физикалната медицина

Ролята на магнитотерапията във физикалната медицина

 

Автор:

Елена Анзова

 

Списание “Българска наука”

брой 88, април 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Магнитотерапията действа върху тялото на пациента на много дълбоко ниво: клетъчно и вътреклетъчно, има пренебрежими противопоказания и се използва при различни заболявания. Много чувствителна към магнитотерапията е сърдечно-съдовата систе-ма. При лечение заболяванията, които я засягат се подобрява коронарното кръвообращение, понижава се потребността от кислород за миокарда, повишава се устойчивостта на организма към физически натоварвания.

 

 

Ключови думи:  

магнитотерапия, физикална медицина