Роженски манастир Свето Рождество Богородично

 

Автор: Екатерина Ангелова

 

Резюме: Тази статия е посветена на Роженският манастир „Рождество Богородично“, който е средновековен манастир, най-големият в Пиринска Македония. Той е разположен в югозападните склонове на Пирин, на няколко километра североизточно от Мелник. Манастирът е дал името си на съседното село Рожен. В 1973 година е обявен за паметник на културата с национално значение. 


РЕКЛАМА:

***

Ключови думи: българска култура, Рожен.

 

Първите манастири в България се появяват малко след покръстването. Пряко за устройството на манастирския живот не се знае особено много, защото липсва автентичен манастирски устав от ІХ–ХІV в. Но ако се съди по косвени данни било материални, било някои писмени сведения, те изглеждали общежителни. Преобладавали основно мъжки манастири, но както показват макар и слаби данни, в България се появили и женски обители. Първите такива трябва да са били в Плиска и Преслав. Надгробен надпис от Преслав (на Теодора) допуска наличието в столицата на женски манастир.В манастирите се влизало обикновено по религиозни съображения. Те били последен пристан за оттеглили се от властта князе и царе, боляри и епископи, за вдовстващи жени. В 889 г. се замонашва Борис– Михаил, починал на 2. V. 907 г. като монах. Изглежда внукът му Петър го последвал защото в службата му (по фрагмента от Драганов миней ХІІІ в.) се чете: памύU стаго wzца нашего Петра инокааго бывшаго црύ бльгаромъ“. Климент и Наум приели монашеството след като напуснали длъжностите си, които заeмали по волята на цар Симеон. След смъртта на Йоан Владимир, дъщерята на Самуил, Косара станала монахиня в манастира „Св. Марко“ в Крайна. 

 

Стенопис от притвора на католикона

 

В манастирите се влизало не само по убеждение, но и по принуда. Това се отнасяло предимно до неудобни или преследвани лица от светските среди често с високо социално положение, които били затваряни или търсили убежище зад манастирските стени. Първородният син на цар Симеон – Михаил бил замонашен, след като брат му Петър се възкачил на престола. Принудителността на този акт проличава при последвалите го събития. Михаил избягал от обителта, вдигнал бунт, за да си върне властта. Той обаче не бил единствения от братята на Петър, комуто се наложило да се подстриже принудително. Йоан, вторият Петров брат, също вдигнал бунт. Бил заловен и затворен в тъмница. Роман Лакапин му помогнал да избяга в Константинопол, където той се замонашил.

 

Цялата статия, както и още много други, можете да прочетете в новият брой 148 на сп. Българска наука.
Подаряваме ти първите 41 стр. от брой 148 тук>>


Европейска нощ на учените 2022 г.: