Робството в Древен Рим

Робството в Древен Рим

 

Автор:

Владимир Попов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 79, юни 2015 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Римската икономика била по-строена на използването на робски труд и търговията с роби, което било нормално и необходимо явление за тогавашното общество. Римските закони третирали робите като одушевени предмети без никакви права, които могли да бъдат купувани и продавани, а техният собственик можел да се разпорежда с живота им както намери за добре.

 

Ключови думи:  

Робството в Древен Рим, история, робство