Робската война 74-71 г. пр. н. е.

Робската война 74-71 г. пр. н. е.

 

Автор:

Владимир Попов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 37, май 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Римляните докрай смятали тази война за унизителна – това все пак били роби, дръзнали да се вдигнат срещу империята. Победата срещу роби не носела слава и се считала за срамна, а победителят никога нямало да бъде удостоен с триумф. От този период сведенията са откъслечни и лаконични. По-късните автори дават по-подробни сведения за предводителя на въстанието – Спартак.

 

Ключови думи:  

Робската война, 74-71 г. пр. н. е.