Римският легион през I и II век 

Римският легион през I и II век

 

Автор:

Владимир Попов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 58, август 2013 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Нито една друга антична армия нямала такава строга дисциплина. Основният й императив бил безусловното изпълнение на заповедите. Поддържането на строг ред било възможно благодарение на заетостта на войниците дори и в мирно време. Те строяли пътища, акведукти, градове, допринасяйки за романизацията на провинциите повече от която и да е било административна институция.

 

Ключови думи:  

Римският легион през I и II век