Римският Флот

 

Римският  Флот като правило копира гръцките кораби, характерното за римските  корабин са доработките породени от специфичния начин на водене на  военни действия.

Като един от първите кораби добили популярност в РИМ е така наречиния
„ПЕНТЕКОНТОР“

Думата означава, че кораба има 50 вестла на една палуба. Характерно за  този тип кораби е че целият екипаж е съставен от ХОПЛИТИ тежко  въоръжени пехотинци.
Имал преблизително 116 -120 тона водоизместване.
Дължина – 31м.
Широчина – 5,5м
Газене – 1,2м
Тактиката се състояла в това, че кораба се засилвал и протаранвал  противника в суматохата ХОПЛИТИТЕ се изсипвали на вражеската палуба и  избивали тези които оказвали съпротива. По-силната пехота на римляните  превърнала Абордажа в любим метод на морско сражение. Докато противници  те им се стремяли да правят по мореходни кораби и на умението да  маневрират с тях, то единствена цел на легионерите била как да се  изсипят на палубата на врага. Рим гледал на корабите като на платформа  за пехотата.

С течение на времето се появили „БИРЕМИТЕ“

Кораби с две палуби гребци.

Имали по висок борд от ПЕНТЕКОНТОРА и се появило затрудне тежката  пехота да щурмува по-високия противников борд, това било достатачно  ясен знак, че старите кораби са вече неподходящи вече. При Биремата  вече имало разграничение между моряците(гребците) и Морската Пехота на  борда. Такъв кораб имал 88 гребла значи и 88 гребци допълнително още 15  души за работа с платната, 18 били ХОПЛИТИТЕ.


РЕКЛАМА:

***

НОВИТЕ КОРАБИ

С увеличаване на размерите на корабите се появила и нуждата да се  запази тяхната скорост – решението да се увеличат глеблата, респективно  гребците. Термина „рема“ означава МЯСТО ЗА ЕДИН ГРЕБЕЦ ВЪВ ВЕРТИКАЛНАТА  РАВНИНА.
Монера с една палуба гребци , по един гребец на гребло.
с две палуби гребци, по един гребец на гребло. – биреми или либурни, с  три палуби гребци, по един гребец на гребло. – триери или триреми, с  две палуби гребци, по двама на едно гребло – куатрореми с три палуби  гребци, на две палуби по двама на гребло и на третата палуба по един на  гребло – куинтореми
с три палуби по двама на гребло – хексера.

Кораби с по голяма номерация на гребците се използвали но рядко.

РИМСКА БИРЕМА

Вижда се ясно кулата за морската балиста.

РИМСКА ЛИБУРНА

Водоизместване 80 – 100 тона.
Дължина – 30м.
Широчина – 5м.
Газене 1м.
Скорост – 7 – 8 възла.
Морска Пехота 1центурия(50-60 легионера)
Въоръжение 1балиста и 1врана
Моряци 88. Имала и толкова гребла.

Тези кораби се използвали масово по време на пуническите войни.

ТРИЕРА ИЛИ ТРИРЕМА

След последната пуническа война 146г.п.н.е – 143г.п.н.е. Римския Флот  станал практически господар на Средиземно море. Либурните донесли  победата се оказали не годни за мирно съществуване.
Враната и Кулата с Балистата се оказали твърде високо и корабите били  твърде неустойчиви на бурното море. Имало няколко случая когато при най  малкото вълнение цели флоти от по 200 – 300 кораба отивали на дъното.
При това положение Римляните Преминали към ТРИРЕМИ. Тези кораби копирали едно към едно гръцката ТРИЕРА.

РИМСКА ТРИРЕМА

Имала 5ма гребци по вертикала на три нива.
Водоизместване – 500 т.
Дължина – 50 – 60м
Широчина 8м.
Газене 3,5м.
Скорост 6 – 7 възла.
Екипаж 300 гребци
20 – 25 моряка
120 – 150 Морска пехота или пак 1центурия.

Освен воените кораби широко се използвали и такива за забавление ето един пример на антична яхта, нарича се „актуария“

Водоизместване – 230 – 250т.
Дължина – 40 – 45м.
Широчина – 6м.
Газене – 2,5м.
Скорост – 7,5възла.
Екипаж :
гребци – 170
моряци за платното 15 – 20
Морска Пехота за Римска ТРИРЕМА – 1 центурия , за Гръцка ТРИЕРА 18 до 30 ХОПЛИТА

КОРАБИТЕ НА ИМПЕРИЯТА

През 1в.п.н.е. в РИМ има две граждански войни, ТРИРЕМИТЕ били на въоръжение при всички.
На всеки от генерал му се искало да има по мощен кораб в флота си.
Този кораб бил „КУИНКОРЕМАТА“

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: