Римските жилища

Римските жилища

 

Автор:

Владимир Попов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 87, март 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Таблинумът представлявал архивният кабинет на стопанина на къщата и заемал средата на къщата между атриума и перистилия. Отляво и отдясно от него излизали коридори (фауци). Перистил или каведий бил семейната част на къщата с по-широк отвор в тавана за въздух и светлина и колонада. В средата на перистила имало водоем (писцина) и виридарий (неголяма градина).

 

Ключови думи:  

Римските жилища, Рим, история