Римските имена

Римските имена

 

Автор:

Владимир Попов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 72, ноември 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Римските граждани от мъжки произход имали три имена, но се срещало и четвърто – почетна титла, прикрепяна към името за особени заслуги към държавата. Имената на свободните граждани били най-често три: Гай Юлий Цезар.

 

 

Ключови думи:  

Римските имена