Римската инвазия в Британия /43 г./

Римската инвазия в Британия /43 г./

 

Автор:

Владимир Попов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 61, ноември 2013 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Въпреки че завладяването на Британия не се дава често като пример за блестящо проведена експедиция по присъединяване на дадена територия към империята /за разлика от кампаниите на Цезар, Помпей, Август и Траян/, успехът е безспорен, а координацията на похода и постигнатите резултати са много по-добри от тези на Юлий Цезар.

 

Ключови думи:  

Римската инвазия в Британия /43 г./