Римската империя – първата глобална държава в Средиземноморието 

Римската империя – първата глобална държава в Средиземноморието

 

Автор:

Владимир Попов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 72, ноември 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Освен със своята впечатляваща цивилизация и култура, съчетана с ненадминатата до новото време военна мощ и дълготраен държавен апарат /останки от който още можем да видим в длъжностите на църковната институция/, Римската империя има и още едно качество, която я отличава от останалите антични държави и приближава до съвремието. А именно глобализмът. За повечето хора глобализацията е продукт на съвременната цивилизация, но тя си има свой предшественик в древността.

 

 

Ключови думи:  

Римската империя, първата глобална държава в Средиземноморието