Римската флота

Римската флота

 

Автор:

Владимир Попов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 39, юли и август 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Римските кораби не търсели оригиналност в конструкцията – римляните били добри практици и наготово взели корабостроителните достижения на народите до тях /гърци, финикийци/. Така униерата /кораб с един ред гребла/ станала монорема; диерата /кораб с два реда гребла/ станала бирема; триерата – трирема. Последните били най-често използваните кораби в античните флоти. Били дълги 36 метра, широки 5, 80 метра. Седалките на гребците били наредени на три ката – на горния ред имало 31 гребци, наречени транити, на втория – 27 гребци /зигити/, а на най-долния ред – също 27 /таламити/.

 

Ключови думи:  

Римската флота, Рим