Римската дипломация

Римската дипломация

 

Автор:

Владимир Попов

 

 

Списание “Българска наука”

брой 67, май 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

На протежение на няколко века Рим бил неголям град в Италия и до 4 в. пр. н. е. имал контакт само с околните племена. Отношенията със съседите лежали върху съвета на старейшините или Сената /тази му функция останала чак до залеза на Републиката през 30 г. пр. н. е./. Първоначално за воденето на междуплеменни преговори била създадена колегия от жреци – фециали, наброяващи 20 човека. От тях най- главен бил ‘pater patratus’, който носел скиптър и кремък /символите на римската власт и сила/ и оглавявал посолствата.

 

Ключови думи:  

Римската дипломация