Римската армия през периода 180 – 280 г.

Римската армия през периода 180 – 280 г.

 

Автор:

Владимир Попов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 52, ноември 2012 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Както видяхме в началото на 2 век легионът наброявал около 5200 войника разпределени в 10 кохорти, всяка от които от по шест центурии. Първата кохорта била с удвоен състав –  близо 1000 войника, разпределени в 5 центурии, като първата манипула била командвана от примипил. След спирането на римската експанзия и преминаването към изграждането на постоянна отбранителна система по границите на империята, започната от Адриан и римската войска била подложена на частична промяна. През 1 и 2 в. римският подход към сдържане на варварските нашествия бил свързан с разполагане на спомагателни войски /auxilia/ по протежение на границата /limes/. Ако варварите ги преодолеели, те трябвало да се изправят срещу легионерите, разположени във лагерите си.

 

Ключови думи:  

Римската армия през периода 180 – 280 г.