Римляните и смъртта

Римляните и смъртта

 

Автор:

Владимир Попов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 53, януари 2013 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Римските погребални обреди съчетавали от една страна древната вяра в това, че душата на човека след смъртта му продължава да живее в подземното царство, а от друга – суетното желание да се организират пищни погребения, за да се демонстрира слава и власт. Скръбта се смесвала със съзнанието за принадлежност към рода, тъгата – с шегата дори по време на погребението. Все конгломерат от определени обичаи, които църквата, въвела впоследствие и в християнските погребения. И гърците и римляните считали за свой дълг да погребат умрелия, дори и да не са му преки роднини. Пътникът, намерил непогребан труп е бил длъжен поне символически да го погребе, посипвайки го със земя.

 

Ключови думи:  

Римляните и смъртта