Револвери Colt

Револвери Colt

 

Автор:

Петър Теодосиев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 36, април 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Револверът Colt Peacemaker датира от 1873 г. – времето на Дивия Запад. Другите наименования, под които той е известен, са Colt 1873 и Single Action Army. По това време в оръжейната промишленост на Америка доминират фирмите Colt и Smith & Wesson. Colt е обръщала по-голямо внимание на вътрешния пазар, докато Smith & Wesson е била обвързана в по-голяма степен със задграничните пазари. Моделът Peacemaker е бил конструиран за американската армия и по-конкретно за кавалерията. Оттук произлиза и името – Single Action Army. Независимо от това предназначение той е бил много популярен и сред американското общество.

 

Ключови думи:  

Револвери Colt, оръжия