Ресурсна ефективност на българската икономика и влияние на структурните изменения върху нея