РЕКОНСТРУКЦИЯ, СКЪПО ПЛАТЕНА (от бюджета) АМБИЦИЯ,или източване на средства…

РЕКОНСТРУКЦИЯ, СКЪПО ПЛАТЕНА (от бюджета) АМБИЦИЯ,или източване на средства…

 

Автор:

Илия Пенев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 33, януари 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

През далечната 1961г., в София е пуснат реактора ИРТ- 2000, реактор от първото поколение експериментални съветски реактори. Добър или лош, реакторът ИРТ-2000 е спрян през 1989г., тъй като е изчерпал напълно своите, и без това ограничени, възможности, той повече не е конкурентноспособен за какъвто и да е експеримент. До 1989г. вече са се появили няколко поколения нови реактори. ИРТ-2000 е реактор от серията създадена през ~ 1955г. в Съветския съюз най-вече за „братските страни“ и е напълно естествено е той да е спрян през 1989г.

 

Ключови думи:  

РЕКОНСТРУКЦИЯ, СКЪПО ПЛАТЕНА,  бюджета,  АМБИЦИЯ, източване на средства…