Регионален исторически музей – Шумен

Регионален исторически музей – Шумен

Автор:

Списание “Българска наука”

 

Списание “Българска наука”

брой 68, юни 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Родоначалник на музейното дело в Шумен е известният възрожденски учител Сава Доброплодни. През 1857 година, заедно със свои ученици, той провежда първата експедиция до руините на Велики Преслав, а със събраните материали е подредена малка сбирка в библиотеката на Мъжкото класно училище. Повишеният интерес към българската история в епохата на Националното възраждане има своето логично обяснение, както е логично, този интерес да се появи в район – център на Първото българско царство. Починът на Сава Доброплодни се подема в следващите години от негови ученици, от шуменски учители и общественици. Събирането и съхра-няването на старини продължава през целия доосвобожденски период. След Освобождението проучванията в региона продължават. Карел Шкорпил от-крива останките на първата българска столица Плиска, а Рафаил Попов стига до идеята, в Шумен да се създаде Археологическо дружество, което да уреди археологическа сбирка.

Ключови думи:

музей