Редовна римска армия

Редовна римска армия

 

Автор:

Владимир Попов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 34, февруари 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

З а редовната римска армия можем да говорим след реформата на Марий в края на II век пр. н. е. Тогава римската армия станала наемна. Легионната пехота се формирала само от римски граждани, докато помощните войски се състояли от жителите на покорените провинции. След гражданските войни през първи век преди новата ера на всички италийци, живеещи на юг от Пека било дадено римско гражданство. Постепенно гражданските права започнали да се даряват на западните провинции /Испания, Южна Галия и т.н./. Наборът на войската бил вече на доброволен принцип и понеже интересът на римските граждани, желаещи да постъпят на служба не бил особено висок, властите скоро започнали да свикват под знамената жителите на пороманизираните региони /Далмация, Галия/.

 

Ключови думи:  

Редовна, римска армия, Рим