РАЗВИТИЕ НА ИЗТОЧНАТА КРИЗА ДО ВОЙНАТА ПРЕЗ 1877-1878 Г. – част 4

РАЗВИТИЕ НА ИЗТОЧНАТА КРИЗА ДО ВОЙНАТА ПРЕЗ 1877-1878 Г. – част 4

 

Автор:

К. Гербов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 57, май 2013 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Времето за примирие от 20 октомври/1ноември до 19/31 де- кември, което било сключено между Сърбия и Турция, трябвало да бъде използвано за подготовка и провеждане в Цариград на конференция с участието на официални пълномощници на странитгаранти на Парижкия мирен договор от 1856 г. Дипломатите трябвало да се съберат не за да обсъдят и решат условията, при които могат да прекратят своите действия воюващите страни, а за да определят новия ред, който трябвало да се установи в Европейския изток, където живеели заедно християни и мюсюлмани. Ред, който да създаде гаранции в бъдеще отношението на Портата към балканските християни да не застрашава мира и спокойствието в Европа.

 

Ключови думи:  

РАЗВИТИЕ НА ИЗТОЧНАТА КРИЗА ДО ВОЙНАТА ПРЕЗ 1877-1878 Г.