РАЗВИТИЕ НА ИЗТОЧНАТА КРИЗА ДО ВОЙНАТА ПРЕЗ 1877-1878 Г. (Част III)

РАЗВИТИЕ НА ИЗТОЧНАТА КРИЗА ДО ВОЙНАТА ПРЕЗ 1877-1878 Г. (Част III)

 

Автор:

К. Гербов

 

 

Списание “Българска наука”

брой 56, април 2013 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

За първите, близо два месеца на Сръбско-турската война, успехите на черногорците били по-осезаеми. Те успели да се настанят трайно в Херцеговина, но турците непрекъснато ги атакували от всички страни. На 4/16 август при местността Кучима, край тогавашната граница на Черна гора с турска Албания, станало едно от най-големите сражения. Дават се сведения за участие в него на 20 хилядна турска войска, съставена от низами и башибозуци. Под ръководството на новоназначения главнокомандващ Махмуд паша (старият по това време бил обкръжен в Требине), те се отправили към границата на Черна гора, но били пресрещнати от черногорците и настанал ръкопашен бой.

 

Ключови думи:  

РАЗВИТИЕ НА ИЗТОЧНАТА КРИЗА ДО ВОЙНАТА ПРЕЗ 1877-1878 Г. (Част III)