Развитие на източната криза до войната през 1877-1878 г. (част 2)

Развитие на източната криза до войната през 1877-1878 г. (част 2)

 

Автор:

К. Гербов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 55, март 2013 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Към средата на март 1876 г. се появили признаци, че турската държава изглежда е вече в пълен фалит. Портата официално обявила, че няма да изплаща навреме облигациите, чийто падеж бил през април и юли. Съмненията на християните от Босна и Херцеговина, че Високата порта е в състояние да изпълни финансово обвързаните си обещания да възстанови разрушените им къщи, нараснали още повече.

 

Ключови думи:  

Развитие на източната криза до войната през 1877-1878 г. (част 2), история