Развитие на източната криза до войната през 1877-1878 г.

Развитие на източната криза до войната през 1877-1878 г.

 

Автор:

К. Гербов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 54, февръари 2013 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

В средата на 70-те години на ХІХ в. националноосвободителното движение на народите от Балканския полуостров, които се намирали под пряката власт на Османската империя или били политически зависими от нея, навлязло в етап, който се оказал решителен. През 1875 г. станали въоръжени стълкновения между християнското население и турските войски, при които проличало, че турското правителство, известно като Високата порта или само Портата, има трудности да се справи с народните вълнения, било чрез сила, било чрез реформи.

 

Ключови думи:  

Развитие на източната криза до войната през 1877-1878 г.