Разработване на математически модел за интензифициране на пътническите железопътни превози за републиканската транспортна схема