Разпространение и развитие на физико-математическите знания на Балканите

Разпространение и развитие на физико-математическите знания на Балканите

 

Автор:

Ганка Камишева

 

 

Списание „Българска наука“

брой 52, ноември 2012 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

През 2011 година се навършиха 100 години от откриването на свръхпроводимостта, 115 години от рождението на патрона на Института по физика на твърдото тяло академик Георги Наджаков и кръгли годишнини на много видни физици. С решение на Научния съвет (протокол № 43 от 9 декември 2010 година) Институтът по физика на твърдото тяло при Българската академия на науките стана инициатор, организатор и домакин на симпозиума „Разпространение и развитие на физико-математическите знания на Балканите“, който се провежда за трети път в България [1-3]. Физическите и математическите науки имат обща история, която започва през 1889 година във Физико-математическия факултет на Софийския университет.

 

Ключови думи:  

Разпространение,  развитие на физико-математическите знания на Балканите