Разпределено информационно обслужване и защита на личните данни

Разпределено информационно обслужване и защита на личните данни

 

Автор:

Ради Романски

 

 

Списание „Българска наука“

брой 59, септември 2013 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Инициативите за усъвършенстване на информационното общество (ИО) поставят нови изисквания към съвременните информационни технологии (ИТ) за решаване на проблеми с глобализацията [1] и разпределеното информационно обслужване. Това се потвърждава от доклада на Европейската комисия (ЕК) за резултатите от прилагане на инициатива i2010 през периода 2005-2009 г. [2], както и от обобщаващия доклад за 2009 г. [3] в сектор „предприятия и промишленост”. В тази посока е и един от трите основни приоритети на представената през март 2010 г. стратегия Europe 2020 [4], свързан с „изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации”.

 

Ключови думи:  

Разпределено информационно обслужване, защита на личните данни