Разпределено информационно обслужване и защита на личните данни