Размножаване на Пепелянка и Усойница в терариумни условия

Размножаване на Пепелянка и Усойница в терариумни условия

 

Автори:

д–р Красимир Христов

Галин Господинов

Марко Иванов

 

Списание “Българска наука”

брой 90, юли 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Пепелянката и усойницата от своя страна са отровни змии, които имат важно значение, като източници на змийска отрова. Именно поради тази причина, тяхното размножаване в терариумни условия е от особена важност. Относно размножаването на тези два вида, вече има натрупан известен опит, който може да бъде споделен и използван за размножаване на други редки видове, обитаващи умерени ширини и изискващи сходни усло

 

Ключови думи:  

биология, пепелянки, усойница, змии