Размисли над новата книга на Хокинг „Великият дизайн”

Размисли над новата книга на Хокинг „Великият дизайн”

 

Автор:

Неделин Бояджиев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 32, декември 2010 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Религиозни конфликти избухват в Близкия Изток, в Югоизточна Азия и в Централна Азия. Малка странна секта заплашва да изгори Корана, а световните лидери реагират. Вие може и да не мислите, че религиозните конфликти могат да бъдат подбудени от вестникарските заглавия или заглавието на една книга, посветена на астрофизичен дебат. Помислете отново!

 

Ключови думи:  

Размисли, новата книга на Хокинг, „Великият дизайн”