- Advertisement -

Разкази за социалната динамика. Разказ №5: Кратка история на Япония – от гледна точка на математическата социална динамика