Разкази за социалната динамика. Разказ №5: Кратка история на Япония – от гледна точка на математическата социална динамика

Разкази за социалната динамика. Разказ №5: Кратка история на Япония – от гледна точка на математическата социална динамика

Автор:

Николай К. Витанов, Калоян Н. Витанов

 

Списание „Българска наука“

брой 107, март 2018 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Първоначалното ни намерение беше да ви разкажем направо как двама пасиoнари – Тойотоми Хидейоши и Токугава Йейасу, променят развитието на японското общество, обединяват разпокъсаната Япония и я поставят на пътя на развитие, който преди 150 години води до бързата ѝ модернизация, а по-късно и до появата на съвременна Япония. Но скоро разбрахме, че няма да е толкова лесно. Когато се запитахме, къде са основите на ултрамодерната икономика и общество на една неголяма островна държава, каквато е Япония, ни стана ясно, че трябва да се върнем назад към периода Мейджи. Но когато се върнем дотам, ще установим, че за да разберем процесите, трябва да знаем какво е ставало по времето на шогуната Токугава. А за да разберем шогуната Токугава, трябва да се върнем в периода Сенгоку (времето на войните преди шогуната Токугава) и да знаем какви са били Токугава, Хидейоши, Нобунага, Уесуги, Такеда и други от големите феодални владетели и откъде се е взела тяхната бойна мощ, при положение, че през всичкото време Япония си е имала император. И разбрахме, че преди да ви описваме живота, премеждията и успехите на Хидейоши и Токугава, трябва да посветим един кратък разказ на бурната японска история, довела до появата на страховития Ода Нобунага и неговите опити да преодолее феодалната разпокъсаност на Япония по военен път. А за да стигнем да Нобунага, трябва да се върнем назад в историята дотам, където гори конфликтът между клановете Минамото и Тайра. Тоест трябва да се върнем към периода Нара от японската история. Но щом ще се връщаме чак дотам, защо пък да не започнем от началото на японската история. Ами да започваме.

 

Ключови думи:

Япония, социална динамика

 

READ ARTICLE