РАЗКАЗИ ЗА СОЦИАЛНАТА ДИНАМИКА. РАЗКАЗ №4: ЛУЦИЙ КОРНЕЛИЙ СУЛА – ПАСИОНАРЪТ В ОСНОВАТА НА ИМПЕРИЯТА. Част 2: Сула – непобедимият. Реформаторът, отрекъл се доброволно от неограничената диктаторска власт

РАЗКАЗИ ЗА СОЦИАЛНАТА ДИНАМИКА. РАЗКАЗ №4: ЛУЦИЙ КОРНЕЛИЙ СУЛА – ПАСИОНАРЪТ В ОСНОВАТА НА ИМПЕРИЯТА. Част 2: Сула – непобедимият. Реформаторът, отрекъл се доброволно от неограничената диктаторска власт

Автор:

Николай К. Витанов

Златинка И. Димитрова

 

Списание “Българска наука”

брой 105, януари 2018 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

И така, първата част от нашия разказ, остави Сула и неговата армия на път към Мала Азия, за да се бие с Митридат. Ситуацията беше такава – на изток – армиите на Митридат (над 200 000 човека), а на юг – недоволните гърци, виждайки в Митридат избавител от римското владичество. На запад – Рим под контрола на Марий и Цинна, подготвящи армии, които да бъдат хвърлени в гръб на армията на Сула. Всеки би се отчаял, нали? Но не и пасионарът Сула.

 

Ключови думи:

Сула, история, реформи

 

READ ARTICLE