Разкази за социалната динамика. Разказ №3: Непознатите българи. Част 2: културата, писмеността и научните знания на волжските българи

Разкази за социалната динамика. Разказ №3: Непознатите българи. Част 2: културата, писмеността и научните знания на волжските българи

Автор:

Николай К. Витанов

Златинка И. Димитрова

Списание „Българска наука“

брой 101, септември 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

И тъй, на обширните територии между западната граница на Китай и устието на река Дунав и северно от Кавказките планини, Иран, Афганистан, Пакистан и Индия, винаги е имало големи, ама много големи държави. В последните 1500 години в западната част на тези обширни земи, такива големи държави са били империята на хуните.  След това хаганатът на небесните тюрки, който се разпаднал на източнотюркски и западнотюрски хаганати. След западнотюркския хаганат дошли велика България на Кубрат и хазарският хагатнат. След хазарите големите сили в района били Волжска България и хаганатът на куманите.

Ключови думи:

История, България, социална динамика, волжските българи  

 

 

READ ARTICLE