Разкази за науката, Разказ №1: Механиката на флуидите