Разкази за науката, Разказ №1: Механиката на флуидите

Разкази за науката, Разказ №1: Механиката на флуидите

 

Автори:

Николай К. Витанов

Златинка Димитрова

 

 

Списание “Българска наука”

брой 78, май 2015 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Както е добре известно, не спадам към конвенционалния тип професор по математика. Може би, причина за това са житейските събития, през които съм преминал. Честно казано, не съм се замислял защо покрай съставянето на математически модели и доказването на теореми ми идва някак отвътре да пиша и за популяризирането на науката и да ви развеждам из фантастични светове, където различни същества се сблъскват с проблеми, с които се сблъскват и българските учени. За мое голямо учудване фантастичните разкази и белите хроники, почитащи делото на нашите колеги, които вече ги няма и които работеха всеотдайно за науката, се оказаха много популярни както сред учените, така и сред младите хора.

 

Ключови думи:  

механика, флуиди, история