Разказ №2: систематизирано изложение на идеите на Гумильов с коментари от гледната точка на математическата социална динамика (и без формули). Част I: Биохимичната енергия, околната среда и хората в етноса

Разказ №2: систематизирано изложение на идеите на Гумильов с коментари от гледната точка на математическата социална динамика (и без формули). Част I: Биохимичната енергия, околната среда и хората в етноса

Автор:

Николай К. Витанов, Институт по механика –  БАН

Златинка И. Димитрова, Институт по физика на твърдото тяло – БАН

 

 

Списание “Българска наука”

брой 97, април 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Началото на този разказ започнахме да пишем, докато бяхме в Брюксел. Вървяхме си по улиците и наблюдавахме двата паралелни свята, които се разкриваха пред очите ни. От една страна беше гледката във висините – красивите фасади, високите сгради, прекрасната катедрала, от чиито камбани час по час се носеше одата на  радостта – химнът на Европейския съюз. Всичко това прекрасно, докато… човек не насочи поглед надолу към земята. А това което вижда там, е тягостно. Просяк до просяка, бездомник до бездомника в столицата на Европа. Излизаш от северната гара и на фона на огромните небостъргачи гледаш бездомници (в огромната си част нелегални мигранти) налягали и спят по земята (е, сврели се на сушинка и намерили си отнякъде одеяла, за да се завият). Вървиш по площад Рожие и по търговската улица покрай моловете – там ром до рома, протегнал пластмасова чаша и ти иска пари на развален френски. Че някои ти и препречват пътя. И си мислиш защо е така и се сещаш, че това, което наблюдаваш по улицата, са и етнически проблеми, създавани от глупост и отглеждани с още по-голяма глупост, за да превърнат в обществени язви.

 

Ключови думи:  

история, хората в етноса, околната среда, биохимичната енергия