Разказ №2: Биомеханика на човешкото тяло

Разказ №2: Биомеханика на човешкото тяло

 

Автори:

Николай К. Витанов

Златина И. Димитрова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 82, октомври 2015 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Продължаваме нашите разкази за науката и все още се намираме на територията на класическата механика. Следващите ни теми са свързани с биомеханиката и мехатрониката. Както вече ви споменахме в предишните статии, ние в механиката нямаме никакви проблеми да ви покажем, че нещата, с които се занимаваме, са важни. Що се отнася до биомеханиката и мехатрониката, ние няма какво да ги пропагандираме, защото това отдавна е направено.

 

Ключови думи:  

механика, физика, БАН, мехатроника, биомеханика на човешкото тяло