Растенията комуникират помежду си чрез мрежа от гъби

Растенията комуникират помежду си чрез мрежа от гъби

 

Автор:

Йоанна Николова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 92, ноември 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Около 90% от сухоземните растения са във взаимноизгодни отношения с гъбите. Германският биолог от XIX-ти век Албърт Бернард Франк създава термина „микориза“ за описване на тези партньорства, в които гъбата колонизира корените на растението. Микоризата се състои в това, че растенията осигуряват на гъбите храна във формата на въглехидрати.

 

Ключови думи:  

общуване между растенията, биология