Ръкополагането на жени в монтанизма

Ръкополагането на жени в монтанизма

 

Автор:

Павел Стефанов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 49, юли/август 2012 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Днес названието “монтанизъм” не говори нищо на повечето лаици и специалисти с изключение на малцината, които са изучавали или се занимават с древната църковна история. Монтанизмът е християнско мистично и апокалиптично движение, което възниква през втората половина на ІІ в. в населената с траки малоазийска провинция Фригия. То получава името си от своя основател – селянина Монтан, който след покръстването си твърди, че получава откровения от Св. Дух да поведе като пророк Църквата, за да посрещне наближаващия край на света. Подпомогнат от две жени – Максимила и Присцила, Монтан започва да събира мнозина последователи, които проповядват за Страшния съд и за нуждата от суров морал и покаяние.

 

Ключови думи:  

Ръкополагането на жени в монтанизма