Радиационният фон в района на вр. Мусала, БЕО-Мусала, след инцидента „Фукушима“

Радиационният фон в района на вр. Мусала, БЕО-Мусала, след инцидента „Фукушима“

 

Автор:

Илия Пенев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 41, октомври 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Базовата Екологична Обсерватория Мусала се намира на едноименния връх, на 2925м надморска височина и е най- високо разположената обсерватория на Балканския полуостров. Едновременно с това, тя се намира в центъра на националния парк Рила, в резервата „Централна Рила“. Разположението и е уникално за екологични изследвания, (които не са единствени на БЕО), тъй като е далеч от всякакви локални и инцидентни замърсявания, включително газообразни, аерозолни, прахови и др. На тази височина, далеч от урбанизираните територии, всички техногенни примеси във въздуха и валежите са усреднени, и измерването им дава стойности характерни за долните слоеве на атмосферата и за голяма територия. Височината ~3000м., и разположението на върха, се характеризират с изключително интензивен обмен на въздушни маси с най-различен произход, идващи от Европа, Средиземноморието и даже от Африка и Азия, съответно при инцидент донасящи техногенни замърсители с най-различен характер.

 

Ключови думи:  

Радиационният фон, района на вр. Мусала, БЕО-Мусала,  инцидента „Фукушима“