Раците в парка

Раците в парка

 

Автор:

К. Гербов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 39, юли и август 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Първо ще видите няколко снимки, каквито най-често фигурират по страниците на вестниците в рубриките „Рибар на седмицата”. Само че, моите са във варианта: „Като няма риба, и ракът е риба!” Не съм хванал в кадъра рибаря – на неговия улов се радват разхождащи се в парка пенсионери.

 

Ключови думи:  

Раци, парка