Д-р Кремена Йорданова: За етнологията – наука за хората и културата им. За да разбереш нещо за дадена култура, трябва да се срещнеш с носителя ѝ

Как бихте се представили на нашите читатели?

Казвам се Кремена Йорданова и съм гл.ас. в катедра Етнология към Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Как избрахте да се занимавате с eтнология и какво Ви вдъхнови?

Като ученичка в НГДЕК (Национална гимназия за древни езици и култури) посещавах часове по Етнология, по време на които лектор от сегашния Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей към БАН ни запозна с основите на българската традиционна култура. Оттогава е и интересът ми към етнологията и антропологията, който нарастваше с времето. След като завърших бакалавърска и магистърска степен в специалност Етнология в СУ се ориентирах към проучване на съвременните младежки субкултури и защитих дисертация на тема „Субкултура на футболните запалянковци в България (края на ХХ – началото на ХХI в.)“.

Има ли млади хора, които искат да се занимават с наука във Вашата област?


РЕКЛАМА:

***

Да, има млади и ентусиазирани студенти. Особено когато разберат, че имат възможност да осъществяват интересите си в сферата на културата в широк диапазон – от традиционна култура до съвременни антропологични проучвания.

Целият материал е достъпен само с Абонамент за сп.“Българска наука“.

 

Виж повече за Абонамента тук.


Европейска нощ на учените 2022 г.: