R – ЕЗИКА НА НАУКАТА

R – ЕЗИКА НА НАУКАТА

 

Автор:

Доньо Гънчев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 25, март 2010 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

„R: A Language and Environment For Statistical Computing” е названието на един от най – популярните и разпространени в академичните среди по света езици за програмиране. Създаден през 1996 г. (самия проект стартира още през 1990 г.) от двама професори по статистика – Робърт Джентълмен и Рос Иака от Университета в Оукланд, Нова Зеландия като open-source алтернатива на програмния език S. В самото си начало той е озаглавен „GNU S” като по-късно е преименуван на R което произлиза от началните букви на малките имена на неговите създатели. S, като език за програмиране е творение на екипа на Джон Чембърс от лабораториите на Бел в Ню Джърси, САЩ и широко разпространен измежду статистиците и математиците.

 

Ключови думи:  

R – ЕЗИКА НА НАУКАТА